Unique Taxpayer Reference

Osoby samozatrudnione lub wynajmujące komuś dom muszą się zarejestrować w HM Revenue & Customs (HMRC). Wtedy należy wypełnić formularz zwrotu podatku Self-assesment. Po zarejestrowaniu HMRC decyduje – jeśli jest potrzeba –o zwróceniu podatku. Jeśli taka potrzeba nastąpi, HMRC założy konto Tax Records i nada numer referencyjny (Unique Taxpayer Reference). Poniżej można znaleźć stronęna, na której znajduje się rejestracja do HM Revenue & Customs:   https://online.hmrc.gov.uk/registration/newbusiness/introduction

 See Also:

 

– Employment
– CSCS Card
– UK’s Top 10 Job Sites
– National Insurance Number