Sprowadzanie samochodu do Wielkiej Brytanii

Jeśli sprowadzasz samochód na stałe, musisz go zarejestrować.

Należy zapoznać się z instrukcją w sprawie rejestracji nowego pojazdu lub instrukcją rejestracji dla handlu pojazdami silnikowymi. Ponadto, oprócz swojego podania, będziesz musiał dostarczyć następujące dokumenty:
• zatwierdzenie typu pojazdu (Mutual Recognition) lub zwolnienie z niego
• jeśli pojazd jest nowy, musisz wypełnić formularz „V267” („Deklaracja nowości pojazdu”)
• zagraniczne dokumenty rejestracyjne lub inne dokumenty związane z pojazdem
• dokument, na którym widnieje data odbioru pojazdu (zwykle jest to faktura od dostawcy)
• odpowiednie formularze z Urzędu Podatkowego i Celnego, które poświadczą uiszczenie podatku VAT i/lub cła (jeśli zachodzi taka konieczność).

Musisz dostarczyć oryginały dokumentów. Fotokopie lub kopie przesłane faksem nie są akceptowane. W niektórych przypadkach Brytyjski Wydział Komunikacji (DVLA) lub Agencja Rejestracji Kierowców i Pojazdów  (DVA) w Irlandii Północnej mogą zażądać oględzin pojazdu w celu jego identyfikacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/registering-an-imported-vehicle

 

See Also: