Opiekunowie

Młodym opiekunem nazywamy osobę w wieku od 15 do 19 lat, która sprawuje opiekę nad inną osobą. Jeśli jesteś osobą w młodym wieku sprawującą opiekę nad osobą dorosłą, masz prawo do Oceny Opiekuna wydawanej przez Radę Gmin w Luton (Luton Borough Council), która oferuje ci wiele usług i możliwości wsparcia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z  accessandassessment@luton.gov.uk

Z powodu zróżnicowanego przedziału wiekowego młodych opiekunów w Luton, istnieje silne zapotrzebowanie na świadczenie usług wsparcia dopasowanych do odpowiedniego wieku. Usługi te obejmują dostęp do różnego rodzaju aktywności (np. wycieczki), jak i dają możliwość obcowania z innymi młodymi ludźmi. Istnieją także grupy wsparcia, gdzie młodzi ludzie mogą porozmawiać na temat opieki nad inną osobą i uzyskać cenną poradę. Aby dowiedzieć się więcej o świadczeniach dla młodych opiekunów w Luton, skontaktuj się z organizacją „Family Action Luton’s Building Bridges project” pod numerem 01582 731705.
Służba Zdrowia i Opieki Społecznej: www.nhs.uk/Service-Search

W celu uzyskania informacji, porady, wsparcia oraz dostępu do usług opieki zdrowotnej i społecznej w Luton: www.healthwatchluton.co.uk

Odwiedź www.nhs.uk w celu uzyskania innych informacji dotyczących opieki zdrowotnej lub społecznej.

 See Also:

 

– Health
– Helplines